Wiadomości

Informujemy, że dnia 21 października br. zmieniono Regulamin i Ogłoszenie konkursu 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) w zakresie:

 

1. Terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 30.10.2020 r.

na: do godz. 15.00 dnia 28.01.2021 r.

 

Uzasadnienie:

Zmiana terminu zakończenia naboru podyktowana jest prośbami wnioskodawców z uwagi na trudności z wyborem partnerów i przygotowania umowy partnerskiej.

 

2. Terminu rozstrzygnięcia konkursu

z: luty 2021 r.

na: czerwiec 2021 r.

 

Uzasadnienie:

Zmiana terminu wynika ze zmiany terminu zakończenia naboru.

 

3. Terminu zakończenia realizacji projektu

z: 31 maj 2023 r.

na: 30 czerwiec 2023 r.

 

Uzasadnienie:

Zmiana terminu wynika ze zmiany terminu zakończenia naboru.

 

3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) 388/20