Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że dnia 04 sierpnia br., zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2020, został ogłoszony konkurs:

 

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs horyzontalny (403/20)

 

Termin naboru:

 

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie

 

od godz. 8:00 dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

Po wypełnieniu formularza wniosku i upewnieniu się o jego poprawności (poprzez funkcję „Sprawdź”) należy skorzystać z przycisku " Przedstaw dane do wysłania". Jeżeli wnioskodawca nie naciśnie przycisku „Przedstaw dane do wysłania” do godz. 15:00 13 sierpnia 2020 r., wniosek o dofinansowanie nie będzie mógł skutecznie być przesłany do ION w II fazie składania wniosku o dofinansowanie.

!UWAGA! bez tych danych w dniu naboru nie będzie możliwe wysłanie wniosku w fazie drugiej.

Przedstawione dane będą zawierały:

- login SNOW;

- suma kontrolna wniosku;

- kwota wsparcia z wniosku.

 

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION

 

od godz. 11:00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 dnia 19.08.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.

 

WIĘCEJ INFORMACJI 

 

Prosimy zapoznać się z całą dokumentacją konkursową: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html