Wiadomości

Informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ponownym uruchomieniem naboru wniosków dot. „Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19”.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiany bieżące informacje:

 

1. II faza naboru została zamknięta zgodnie z planowanym terminem tj. 28.07.2020 r. godz. 15:00


2. Złożono 1806 wniosków na kwotę 73 471 862,43 zł.


3. Po wygenerowaniu przez system bazy wnioskodawców, rozesłany zostanie e-mail do tych z Państwa, którzy przesłali wnioski w II fazie naboru. Wiadomość będzie dotyczyła przyjęcia wniosków do oceny formalno-merytorycznej. Prosimy o cierpliwość, e-mail może pojawić się u Państwa do 29.07.2020r. do końca dnia.


4. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa, zwiększona została alokacja środków na w.w nabór co pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na wszystkie wnioski, które spełnią kryteria formalno-merytoryczne.


5. W dniu 04.08.2020 r. na stronie www.dip.dolnyslask.pl zostanie ogłoszony kolejny nabór na wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19 (w tych samych obszarach, jak poprzednio). Prosimy Państwa o oczekiwanie na oficjalne komunikaty oraz szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem oraz regulaminem zapowiadanego naboru, które 4 sierpnia pojawią się na stronie internetowej DIP.