Wiadomości

Podsumowanie naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20

Ilość złożonych wniosków: 1806 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 73 471 862,43 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 98 %