Wiadomości

22 lipca 2020 r. uchwałą nr 2410/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w trybie obiegowym zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 22.07.2020

Uchwała nr 2410/VI/20

 

 

Archiwalne wersje harmonogramu