Wiadomości

Informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ponownym uruchomieniem naboru wniosków
dot. „Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19”.    


Szanowni Państwo, poniżej przedstawiany bieżące informacje:

1.    Pragniemy podziękować wszystkim Wnioskodawcom, którzy wzięli udział w I oraz II fazie naboru.

2.   Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że trwający nabór NIE ZOSTANIE anulowany. Anulowanie naboru byłoby nieuczciwe w stosunku do tych, którzy wypełnili wnioski poprawnie oraz spełnili wszystkie regulaminowe wymogi w I oraz II fazie naboru.

3.    Z uwagi na dzisiejszą awarię serwerów II FAZA NABORU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA do 28.07.2020 r. do godz. 15:00.

4.    Informacja e-mail dotycząca złożenia wniosku zostanie przesłana po zamknięciu naboru tj. po 28.07.2020 r.

5.    Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie kwoty alokacji o 14 mln zł, celem wsparcia wszystkich Przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogą pozyskać środki w ramach prowadzonego naboru.

6.    Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przeznaczenie dodatkowych środków oraz zgodę na przeprowadzenie nowego naboru, dla wnioskodawców, którym nie udało się wziąć udziału w bieżącym naborze. Przewidzianym terminem ogłoszenia naboru jest początek sierpnia. (Wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie w naborze nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20, nie będzie mógł otrzymać dofinansowania w planowanym naborze!).

7.    Z uwagi na bardzo dużą liczbę telefonów, e-maili, wiadomości oraz spotkań z Państwem, bardzo prosimy o cierpliwość, dokładamy wszelkich starań, abyście dostawali Państwo rzeczowe odpowiedzi. Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów oraz o nie uwzględnianie fake newsów, które bardzo często pojawiają się w komentarzach.