Wiadomości

Szanowni Państwo;

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził dokumentację do naboru 1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Ogłoszenie o naborze  zostanie opublikowane na stronie DIP w dniu 13.07.2020r.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady dotyczące składania wniosku o dofinansowanie.

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/. Aplikacja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie będzie dostępna:

od godz. 8.00 dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 22.00 dnia 19 lipca 2020 r.

Po wypełnieniu wniosku należy skorzystać z funkcji „Sprawdź” (mieszczącej się w górnej części aplikacji Generatora Wniosków), mającej na celu przeprowadzenie walidacji poprawności wprowadzonych danych. Ponadto system umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie.

Po wypełnieniu formularza wniosku i upewnieniu się o jego poprawności należy skorzystać z przycisku " Przedstaw dane do wysłania".

Należy skopiować i zapisać poniższe dane np. w pliku tekstowym !UWAGA! bez tych danych w dniu naboru nie będzie możliwe wysłanie wniosku w fazie drugiej.

Przedstawione dane będą zawierały:

- login SNOW;

- suma kontrolna wniosku;

- kwota wsparcia z wniosku.

Przedstawione powyższe dane będą wymagane w dniu naboru do wypełnienia formularza w specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) mającego na celu wysłanie wniosku w fazie drugiej.

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION

W terminie:

od godz. 08:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 22 .07.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Wnioskodawca wcześniej przygotowany wniosek o dofinansowanie wysyła do ION za pośrednictwem specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) zawierającej prosty formularz, dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

Należy mieć przygotowane przedstawione wcześniej w fazie pierwszej dane i z pomocą tych danych należy wypełnić formularz, formularz będzie zawierał pola:

- login SNOW;

- suma kontrolna wniosku;

- kwota wsparcia z wniosku.

Aplikacja będzie otwarta, nie będzie wymagane logowanie, formularz będzie weryfikował wprowadzone dane, sugerujemy użycie Kopiuj-Wklej.

Po wprowadzeniu powyższych danych należy nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek do Instytucji”. Po wypełnieniu i wysłaniu danych pojawi się okno z komunikatem "Wniosek został wysłany do Instytucji”.

 

Q&A (pytania  i odpowiedzi)