Wiadomości

06 lipca 2020 r. uchwałą nr 2285/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 06.07.2020 r.

Uchwała nr 2285/VI/20

 

Archiwalne wersje harmonogramu