Wiadomości

UWAGA !!!

Nabór wniosków nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-399/20 Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego NR 2244/VI/20 z dnia 25.06.2020 został anulowany.

W najbliższym czasie poinformujemy o nowym terminie naboru.

 

Uchwała Zarządu