Wiadomości

Szanowni Państwo,


pragniemy przeprosić Państwa za zaistniałą sytuację związaną z awarią serwerów obsługujących system SNOW. Z uwagi na priorytety naszej działalności, którymi są transparentność oraz polityka równych szans dla wszystkich Beneficjentów, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków do konkursu dotyczącego „Wsparcia dla MSP dotkniętych skutkami COVID-19”. Na obecną chwilę mamy informację, że żadnemu beneficjentowi nie udało się złożyć wniosku w w/w naborze.

Po zaakceptowaniu zmian przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, ogłoszone zostaną nowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia naboru. Planowany termin rozpoczęcia naboru to 25.06.2020 r. godz. 10:00


Nabór rozpocznie się dopiero w momencie uzyskania przez nas zapewnienia od zewnętrznej firmy obsługującej serwery o całkowitym usunięciu problemu, oraz zapewnieniu, że ponowne rozpoczęcie naboru wykluczy powstanie podobnych problemów.


Mamy pełną świadomość zapotrzebowania z Państwa strony na wsparcie finansowe, którego jesteśmy pośrednikiem, dlatego też bardzo dziękujemy za uwagi oraz komentarze, które posłużą nam do usprawnienia podjętych działań.