Wiadomości

12 lutego 2020 r. uchwałą nr 1773/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 12.02.2020 r.

Uchwała nr 1773/VI/20

  

Archiwalne wersje harmonogramu