Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (24.01.2020)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (24.01.2020)