Wiadomości

W związku z procedurą odwoławczą, poniżej aktualizacje listy po ocenie merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17.

lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oceny merytorycznej (02.01.19r.)

Ogłoszenie o konkursie: 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html