Wiadomości

W dniu 31 października  2018 r. uchwałą nr 6143/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

harmonogram naborów na 2019 przyjęty uchwałą nr 6143_V_18 z dnia 31-10-2018Uchwała nr 6143/V/18 z dnia 31-10-2018 r wraz z uzasadnieniem

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.