Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego 

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru w ramach:

 

Działanie 1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

 

Schemat 1.5 B

„Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach)wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)”

 

do godz. 15.00 dnia 22.10.2018r.

 

strona konkursu 1.5 B