Wiadomości

 

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną naboru nr RPDS.01.03.03-IP.01-02-279/17:

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.3

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

 

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

Wyniki oceny formalnej konkursu 1.3 AB:

 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html