Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/1:

 

Schemat 1.5 A 

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych

lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa - rzemieślnicy

 

Wyniki oceny formalnej konkursu 1.5 A:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html