Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, informuje o roztrzygnięciu konkursu:

 

nabór nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

Schemat 1.2 A
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

Wyniki Konkursu 1.2 A:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

 

nabór nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

Typ 3.3 A
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Wyniki Konkursu 3.3.1 A :

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/732-3-3-1-a-projekty-zwiazane-z-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-konkurs-horyzontalny.html