Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego uruchomiona w celu promowania dostępu do środków finansowych dla MSP w regionach Unii Europejskiej (np. preferencyjnych kredytów, pożyczek, poręczeń).