Środki finansowe z Funduszy Europejskich przekazywane przez beneficjenta (realizatora projektu) odbiorcom projektu (beneficjentom ostatecznym) jako narzędzie osiągnięcia celu projektu. Przykładem może być grant na założenie działalności gospodarczej.

Bezpłatna aplikacja elektroniczna, za pomocą której należy wypełnić wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.