Wyjaśnienie 14.04.2020

Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia mienia

załącznik nr 1 formularz oferty mienie 2020

załącznik nr 2 sopz mienie 2020

załącznik nr 3 oświadczenie mienie 2020