Rozstrzygniecie postępowania na zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania Veeam Backup&Replication dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej